Den práva

Den práva

Dne 15. 3. 2023 se žáci 3. ročníku zúčastnili exkurze na Okresním soudě v Ostravě. Pro všechny zúčastněné byla návštěva této instituce nemalým obohacením. V budově okresního soudu nás nejdříve čekala bezpečnostní kontrola, pro případ, že by u sebe někdo měl zbraň, výbušninu nebo ostatní nepovolené předměty.

Program se skládal z přednášek a ze simulace soudního řízení. První přednáška byla docela zábavná – poukazovala na mýty o soudnictví a na to, jak pořad Soudkyně Barbara v mnohém neodpovídá realitě. Druhá přednáška se týkala především trestního práva a ujal se jí soudce, který se specializuje hlavně na přestupky a trestné činy v oblasti dopravy. Mimo jiného se studenti dozvěděli, jak se právo různě dělí a jak funguje právní systém České republiky.

Po krátké přestávce následovala simulace soudního řízení. Všichni diváci obdrželi nejprve dokument, na kterém byla sepsána žaloba. Byla podána poškozeným A. S., který byl dne 17. 3. 2022 v ranních hodinách napaden a zraněn D. H. Komplicem pachatele byl M. H., který se na incidentu sice přímo nepodílel, měl ale na celý trestní čin zásadní vliv. Po téměř 90 minutovém řízení padl rozsudek ve prospěch žalobce. D. H. byl odsouzen k trestu odnětí svobody na dobu 3 let. M. H. byl v té době v podmínce, a jelikož byl také uznán vinným, byl odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši 1,5 roku.

Po skončení simulace soudního řízení následovala poslední přednáška. Přednášejícím byl mladý soudce, který studentům popisoval průběh studia, a vysvětloval, jaké jsou pro studium práva nutné předpoklady apod…

Když exkurze skončila a byly zodpovězeny všechny dotazy, většina studentů se odebrala do McDonaldu 🙂 a užila si zbytek odpoledne po svém.

Pavel Wanderburg, kvinta

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading