Opět v Osvětimi

Opět v Osvětimi

Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se uskutečnila exkurze do koncentračního táboru Osvětim – Auschwitz. Vyjeli jsme po sedmé hodině ranní autobusem od školy. Posádku autobusu tvořili převážně studenti kvinty a 3. A, pedagogickým doprovodem nám pak byli Mgr. Markéta Haburová a Mgr. Petr Klein.

Poté, co jsme dorazili na místo, jsme byli před vstupem do areálu rozděleni na dvě skupiny. Po absolvování bezpečnostní kontroly jsme si zapůjčili sluchátka a přenosné poslechové zařízení, přes které nám byl v první části prohlídky zprostředkován výklad. Naší skupiny se ujala průvodkyně paní Ela. Ta nám svým velmi procítěným a poutavým projevem sdělila spoustu informací o historii samotného tábora, o běžném životě jeho nedobrovolných obyvatel o některých významných osobnostech, které byly v táboře vězněny.

V rámci prohlídky v táboře Auschwitz I. jsme navštívili typické cihlové baráky, sklepní cely i plynovou komoru s krematoriem. Pak jsme se přesunuli do tábora Auschwitz II. – Birkenau (Březinka). Zde jsme v doprovodu naší průvodkyně nahlédli do zděných i dřevěných domků, navštívili jsme památník vytvořený k uctění obětí holocaustu a nakonec jsme si celý tábor prohlédli z výšky nechvalně proslulé strážní věže, pod níž vedou koleje železnice, která do tohoto tábora smrti přivážela tisíce lidí zemřít.

Exkurze byla velice poučná a přínosná – myslím, že každý by měl toto místo navštívit, aby si uvědomil, čeho jsou lidé schopni dopustit se na jiných.

Vít Jarolim, V.

Fotogalerie je zde.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading