Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

V pátek 25. října 2019 proběhlo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci primy a sekundy. O dvou recitátorech, kteří postoupí do oblastního kola, rozhodovaly dvě poroty – jedna odborná (vyučující českého jazyka Tereza Wachtarczyková a Markéta Haburová a herec a režisér Jakub Novák) a druhá laická – žáci 3. A.

Všichni porotci se nakonec shodli, že na druhém místě se umístila Marie Šušková ze sekundy a vítězem se stal primán Samuel Klösel.

Všem účastníkům děkujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalším poetickém souboji.

Mgr. Markéta Haburová

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading