Spolek rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara Hlučín

Spolek rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara Hlučín

Vážení rodiče,

dne 20. 12. 2016 byl do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 1101 zapsán staronový subjekt – Spolek rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara Hlučín. Činnost současného nového spolku navazuje na program původního sdružení, které na Gymnáziu Josefa Kainara fungovalo od roku 1992.

Členem spolku rodičů se stává každá osoba, která uhradí členský příspěvek. Pro řadové členy spolku z členství neplynou žádné povinnosti. Členství ve spolku, stejně jako platba příspěvku nejsou sice povinné, ale jelikož jsou z příspěvků hrazeny především aktivity určené všem studentům školy, vyzývám všechny rodiče studentů GJK k uhrazení odhlasovaného příspěvku – spolek funguje na principech solidarity. Pro letošní školní rok 2016/2017 byl výborem členů sdružení/spolku, stejně jako v minulých letech, odhlasován příspěvek ve výši 400 Kč. Na webových stránkách v sekci „ŠKOLA – Sdružení rodičů“ je k nahlédnutí přehled hospodaření za posledních 5 let.

Výbor členů Spolku rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara Hlučín má 10 členů – z každé třídy jednoho zástupce, kterého si zvolili rodiče na třídní schůzce. Seznam členů výboru je umístěn na webu školy, s nimi můžete projednávat náměty a připomínky. Všichni pracují dobrovolně, bez nároku na jakoukoliv materiální či finanční odměnu. Zapojit se do práce spolku může každý rodič, další členové výboru jsou vítáni.

Spolek rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara Hlučín není nijak propojen s vedením či zaměstnanci GJK. Předsedkyně spolku zastupuje spolek a jedná za spolek samostatně.

Za výbor členů Spolku rodičů při Gymnáziu Josefa Kainara Hlučín

Monika Vlčková

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading