Výsledky voleb do školské rady

Výsledky voleb do školské rady

Zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti
Volby proběhly 12. 9. 2023
Počet oprávněných voličů: 293
Počet odevzdaných volebních lístků: 73 (24 %)
Počet platných volebních lístků: 73

Výsledky voleb: do školské rady byli zvoleni Jana Juchelková a Ondřej Cahel.

Pedagogičtí pracovníci
Volby proběhly 12. 9. 2023
Počet oprávněných voličů: 29
Počet odevzdaných volebních lístků: 26 (89 %)
Počet platných volebních lístků: 26

Výsledky voleb: do školské rady byli zvoleni Romana Olšáková a Petr Klein.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading