Zavítali jsme do laboratoří genetiky a molekulární biologie OSU

Zavítali jsme do laboratoří genetiky a molekulární biologie OSU

V pátek 13. 4. 2018 navštívili studenti volitelných Cvičení z biologie Přírodovědeckou fakultu Ostravské univerzity, konkrétně prostory a laboratoře katedry biologie a ekologie. Účastníci exkurze měli možnost nahlédnout hned do tří sekcí.

V laboratořích molekulární biologie měli studenti možnost se kromě seznámení s laboratorní technikou taky názorně a prakticky dozvědět, co obnáší studium a práce v tomto v poslední době rychle se rozvíjejícím a atraktivním oboru. Analýza odlišných fragmentů v lidské DNA, elektroforéza, homogenizace klíčních rostlin k následné analýze DNA, a také pochopení, že předmětem výzkumu biologie jsou i struktury na úrovni nižší než jsou samotné buňky, tak s tím vším se nejen teoreticky naši gymnazisté v této sekci seznámili.

V prostorách laboratoří mikrobiologie jsme měli možnost se seznámit s problematikou kultivací bakterií, kultivací vzorků nádorových tkání pacientů, ale také s tím, jak dále nakládat s infekčním materiálem.

Třetí v pořadí následovala prohlídka prostor genotoxikologie. Zde se provádí mimo jiné výzkumy účinků chemicko-fyzikálních faktorů na genetickou informaci, a to v podobě změn v tvorbě enzymů a jiných proteinů zejména u půdních bezobratlých, jako jsou žížaly a chvostoskoci. S metodikou výzkumu genetických změn na těchto organismech se naši gymnazisté rovněž názorně seznámili.

Genetika a molekulární biologie jsou v poslední době intenzivně se rozvíjející a atraktivní přírodovědné obory, které přicházejí s novými a zásadními poznatky, ale také nastolují nové otázky a výzvy pro všechny potencionální budoucí studenty a vědce v tomto oboru.

Doufáme, že exkurze byla pro naše studenty přínosem, a zároveň děkujeme všem zainteresovaným osobám, které se na této akci podíleli.

Mgr. Jan Martinek

Fotogalerie je zde.

Mohla by zaujmout tato aktualita

loading