Duben 2021

Naši mladí matematici nezahálí

I v této složité době je potěšující, že žáci mají chuť pracovat nad rámec školních povinností a změřit své dovednosti v tradičních soutěžích v netradiční online podobě. V pátek 19. března proběhlo školní kolo mezinárodní matematické soutěže Klokan 2021, která není určena jen nejlepším matematikům, ale při řešení úloh klade důraz na logickou úvahu, ...

Informace zde

Aktuální informace pro uchazeče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření  (MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy.  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR pak následně vydalo Opatření obecné povahy Přijímací řízení – dodatek (MSMT-4337/2021-7). S účinností ode dne 21. dubna 2021 se mění mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest ze dne ...

Informace zde
loading