Duben 2018

Výsledky přijímacího řízení 2018

Šestileté studium: přijatí uchazeči nepřijatí uchazeči, formulář pro odvolání je zde Rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči vyzvednout na sekretariátu školy v pondělí 30. 4. 2018 od 15 – 18 hodin a ve středu 2 5. 2018 od 7 – 15 hodin. Čtyřleté studium: přijatí uchazeči nepřijatí uchazeči, formulář pro odvolání ...

Informace zde

Trochu jiná jazykověda

Vždy nás potěší a je pro nás významnou událostí, když si na naši školu vzpomene někdo ze starší generace absolventů a navštíví nás. Je-li tím absolventem člověk, který maturoval před 65 lety, dosáhl výrazných profesních úspěchů ve vědecké činnosti, a to nejen v rámci České republiky, a přesto i v náročném povolání ...

Informace zde

Studenti studentům 2018

Ve čtvrtek 12. dubna 2018 se v hlučínském kulturním domě uskutečnila již tradiční akce Studenti studentům. Letošní organizace se ujala studentská samospráva v čele s Marií Haferovou a podařilo se připravit velmi bohatý program, který zahrnoval vystoupení taneční (roztleskávačky z kvarty), dramatické (originální zpracování Popelky tercií), pohybové (mažoretka Kateřina Bartušková) i hudební – viděli ...

Informace zde

Darovali jsme krev

Ve čtvrtek 26. 4. se vybraní studenti třetích a čtvrtých ročníků rozhodli, že podpoří dobrou věc. Už v osm hodin ráno si nás v Krevním centru FNO vyzvedli, abychom zahájili naše darování. Protože všech 10 studentů bylo novými dárci, začínalo se evidencí a následným vyplněním elektronických dotazníků. Poté následovalo hematologické ...

Informace zde

Praktické poznávání rostlin – botanická vycházka

V biologickém cvičení měli studenti třetích ročníků možnost využít své znalosti systematické botaniky v praktickém poznávání rostlin. Ve středu 25. 4. jsme se vydali na botanickou vycházku. Hlavním cílem naší cesty byl Zámecký park Hlučína a jeho okolí. Zde naši gymnazisté obdrželi úkol nasbírat co největší počet různých zástupců vyšších ...

Informace zde

Jak řídit srdce – zpestření výuky Cvičení z biologie

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava si v úterý 24. 4. připravila pro studenty Cvičení z biologie zajímavou přednášku na téma: Jak řídit srdce. Náplní přednášky bylo seznámení se se srdcem jako s dutým svalovým orgánem, a to zejména po stránce fyziologické, se způsoby ...

Informace zde

Láska v digitálním věku

Co je to láska? Mění se její role ve společnosti? Jak ovlivňuje její vnímání krize rodiny, krize mužství či proměna ženské role? Jak lásku ovlivňují sociální sítě? A jak je to s generací X, Y a Z? Nad těmito tématy a mnohými dalšími se studenti 3. A a kvinty zamysleli ...

Informace zde

Projektový den kvarty

V úterý 17. 4. proběhl  ve třídě IV. projektový den. Zvolili jsme turistickou vycházku do okolí Hlučína, kde jsme mimo jiné navštívili zajímavou lokalitu  – lom Trhůvku, známější jako „Pohádka“.  Procházku kolem hlučínské štěrkovny jsme spojili s praktickým poznáváním přírodnin, rostlin i živočichů a opakováním teoretických znalostí. Na závěr si studenti mohli ...

Informace zde

Summit hrou

Co je to studentský summit? Jedná se o vzdělávací projekt s dvacetiletou tradicí pro více než 300 studentů středních i vysokých škol z celé České republiky. Studenti se po dobu summitu stávají mezinárodními diplomaty a politiky, kteří mezi sebou diskutují, vyjednávají a hledají nová řešení nastalé situace, a to v angličtině. Letos ...

Informace zde

BorsodChem MCHZ

Dne 13. 4. 2018 jsme se my, žáci kvinty a 3. A, zúčastnili exkurze chemického závodu BorsodChem MCHZ v Ostravě – Mariánských Horách. Závod se specializuje zejména na výrobu anilinu (C6H7N), který je odsud vyvážen do celého světa, ale hlavně do Maďarska, kde se posléze zpracovává do různých směsí a ...

Informace zde
loading