Květen 2018

Sdílení zkušeností s 1st International School of Ostrava

V rámci projektu Inovativní přístup ve výuce a vzdělávání navštívily čtyři pedagožky naší školy – Ing. Alena Janošová, Mgr. Lenka Procházková, PaedDr. Věra Miketová a Mgr. Iva Holečková mezinárodní gymnázium 1st International School of Ostrava, aby s tamními pedagogy sdílely v rámci hospitací nejen vyučovací hodiny, ale i zkušenosti a ...

Informace zde

Zahraniční hosté na gymnáziu

V sobotu 19. května v odpoledních hodinách proběhlo na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně jednání zástupců školy s představiteli partnerských měst. Přátelského setkání se zúčastnili představitelé samospráv z německého Nebelschützu, polského Namysłówa a slovenského Ružomberoku. Za město Hlučín vedl jednání starosta města Hlučína Mgr. Pavel Paschek a místostarostka města paní Blanka Kotrlová. Gymnázium ...

Informace zde

Chemičtí olympionici

V krajských kolech každoročně pořádané chemické olympiády se studenti našeho gymnázia postarali o stoprocentní úspěšnost, a to i přesto, že na ně čekala netriviální zadání teoretických úkolů a obtížné praktické úlohy z analytické chemie. Adam Piskalla z kvarty získal v kategorii C dvanácté místo a trojice studentů kvinty vybojovala v ...

Informace zde

Advokát před tabulí

Jak lépe proniknout do právní oblasti než s advokátem v patách? No, lépe řečeno, před tabulí? Nijak! Svědkem toho se stali studenti 2. A a IV. na přednášce, kterou si pro ně připravil Mgr. Petr Křižák, MBA, L.L.M, advokát, mediátor a co více, absolvent hlučínského gymnázia. Kromě informací co obnáší ...

Informace zde

Seznam se se svou školou, seznam se se svou budoucností

Úspěšní uchazeči o studium na Gymnáziu Josefa Kainara měli ve středu 2. května 2018 jedinečnou šanci setkat se s budoucími kantory a spolužáky. V rámci akce „Seznam se se svou školou, seznam se se svou budoucností“ poznali budoucí primánci a prvňáci své příští učitele, kteří pro ně připravili zajímavé aktivity ...

Informace zde

Cvičná expedice DofE

Pět našich “dofáků” (Kateřina Janišová, Lucie Kurková, Lukáš Melecký, Václav Hák, Jakub Konečný) s úspěchem absolvovalo cvičnou expedici DofE, kde museli dva dny a jednu noc strávit venku na vybraném místě, ujít pár kilometrů a do toho plnit vytyčený úkol. Cíl fotodokumentace lesní zvěře byl splněn beze zbytku. Počasí naštěstí ...

Informace zde

Sekunda objevuje zákoutí Hlučína

V souladu s novým trendem vzdělávání – propojení klasické výuky s požadavky praxe – je zaveden ve druhém ročníku šestiletého studia předmět Přírodovědná praktika. Praktika jsou vyučována ve dvouhodinových blocích jednou za dva týdny a doplňují vzdělávací oblast Člověk a příroda. A kromě badatelské výuky zaměřené na biologii a chemii ...

Informace zde

Grandfinále 2018

Na toto Grandfinále jsme se připravovaly den co den, tvrdě jsme pracovaly, dobrou polovinu našeho volna jsme věnovaly přípravě, a pokud jsme si dopřály oddech, tak jsme odpočívaly tak, abychom vypadaly u prezentace patřičně uvolněně. A pak to přišlo. Dne 26. 4. 2018 jsme se brzy zrána vydaly vlakem do Brna ...

Informace zde
loading