Červen 2017

Školní exkurze spojily teorii s praxí

Tradiční výlety pořádané na konci školního roku jsou pro žáky nejen zdrojem zábavy a utužení třídního kolektivu, ale i propojí teoretické poznatky s reálnou praxí. Studenti třídy IV. si tak upevnili poznatky z chemie a biologie. Během posledního školního týdne navštívili: Lednicko-valtický areál – unikátní krajinný komplex ze Seznamu dědictví ...

Informace zde

Výstava Josef Kainar 1917 – 1971 v Rajhradě

Dne 21. června jsme my, studenti tercie, vyrazili vlakem z Ostravy do Brna a následně do Rajhradu. Tam jsme navštívili benediktinský klášter, kde probíhá výstava Josef Kainar 1917- 1971 ke stému výročí narození tohoto básníka. Kromě výstavy jsme ze zúčastnili programu Příběh knihy. Obě expozice byly zajímavé, dozvěděli jsme se ...

Informace zde

Šoa očima Luďka Eliáše a Michala Arenda

První červen je slaven jako Mezinárodní den dětí. Ten letošní „dětský den“ se ale pro studenty předmaturitních ročníků stal nezapomenutelným z jiného důvodu – hlučínské Gymnázium Josefa Kainara totiž navštívila trojice hostů, jejichž úkolem bylo seznámit žáky s problematikou holocaustu čili šoa. Jako první se slova ujala hlavní organizátorka setkání ...

Informace zde

SBOR HRABILIS ZÍSKAL SLAVÍKA!

V pátek dne 9. 6. 2017 se školní pěvecký sbor Hrabilis pod vedením všemi oblíbeného pana profesora Hrabovského zúčastnil soutěže, která nese název „The English Nightingale“, tedy „Anglický slavík“. Jedná se o soutěž anglicky zpívajících sborů a už jedenáctým rokem ji pořádá Jazykové gymnázium Hello v Ostravě. Soutěží se ve ...

Informace zde

Letecký zájezd do Velké Británie

Letecký zájezd do Velké Británie nás obohatil o nové zážitky a zkušenosti. Mnozí studenti letěli poprvé letadlem a měli možnost zažít bezproblémový let, seznámit se s milými stevardkami a se všemi nezbytnými procedurami na letišti. Londýn mnohé překvapil svou rozlehlostí, fungujícím dopravním systémem i slunečným počasím, které nás provázelo po ...

Informace zde

„Fíha tralala“ sekundy pro MŠ Severní

Krásný slunečný den, tanečky, hra na akordeon, hry, hledání pokladu, malování na obličej, vodní bomby, přetahování s lanem, twister, chytání papouška…. To je jen letmý výčet aktivit, které si sekunda s pomocí kvinty připravila v rámci pirátského dětského dne pro MŠ Severní v Hlučíně. Děti mateřské školy byly nadšené, bezprostřední ...

Informace zde

Emisaři v Akademii věd ČR

V pátek 2. 6. 2017 se hlučínští emisaři zúčastnili exkurze do Ústavu fyzikální chemie Jaroslav Heyrovského Akademie věd v Praze. Tato veřejná výzkumná instituce, která rozvíjí badatelskou činnost ve fyzikální chemii a chemické fyzice, uspořádala pro žáky hlučínských základních škol a studenty Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně akci s názvem ...

Informace zde

Naši emisaři navštívili děti v mateřské školce

V rámci projektu Emise jsme se rozhodli šířit povědomí o třídění odpadu a správném topení i mezi malými dětmi. K tomuto našemu záměru nejlépe slouží divadlo, které názorně předvádí konkrétní situace. Premiéra našeho představení se uskutečnila na Den dětí v nedaleké Mateřské školce Severní na ulici Dr. Ed. Beneše v ...

Informace zde

MĚŘÍME NA VŠB – OPTIKA

Ve středu 31. května 2017 naši studenti navštívili výzkumnou laboratoř optiky a moderní fyziky Vysoké školy Báňské – Technické univerzity Ostrava. V rámci exkurze měli možnost si nejen vyslechnout zajímavé přednášky, ale také si mohli vyzkoušet některá měření. Z názorných přednášek vědeckých pracovníků katedry byla centrem zájmu zejména vlnová optika, ...

Informace zde
loading