Červen 2018

Oznámení o změně úhrady stravného

Školní jídelna při ZŠ Hlučín, Hornická 7 oznamuje strávníkům, že od 1. 9. 2018 ruší inkasní způsob úhrady stravného ve školní jídelně – souhlas k inkasu. Žádáme všechny strávníky, kteří mají navedený souhlas k inkasu, aby si zřídili nejpozději do 25. 8. 2018 trvalý příkaz k úhradě u své banky. Stravné bude hrazeno ...

Informace zde

Anglický slavík

V pátek 8. 6. se konal už 12. ročník soutěže s názvem „The English Nightingale“, neboli „Anglický slavík“, realizovaný Jazykovým gymnáziem HELLO v Ostravě. Na rozdíl od loňského roku soutěžilo letos naše gymnázium pouze v kategorii sborů. Už od brzkých ranních hodin se vystupující sjížděli v klubu Alfa v Ostravě. ...

Informace zde

Studenti kvarty a 2. A absolvovali trestní řízení naživo!

I takto netradičně může probíhat výuka společenských věd! Ve středu a ve čtvrtek navštívili studenti kvarty a 2. A Krajský soud v Ostravě, kde se stali diváky hlavního soudního líčení. Projednáván byl trestný čin související s výrobou a následnou distribucí drog. Řízení začalo předvedením pachatelů v poutech vězeňskou službou, kteří již téměř rok ...

Informace zde

Malí, ale šikovní

Je pozitivní, že v dnešní době se žáci nebojí ukázat, co skutečně dovedou. Nebojí se postavit před své spolužáky (a všichni dobře víme, jak přísnými soudci dokážou spolužáci být) a prohlásit „my něco umíme“. Takto se právě ti nejmladší žáci z primy představili svým spolužákům. Štěpán Kalus a Pavel Konečný ...

Informace zde

Velký úspěch studentek v mezinárodní soutěži

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ve Wodzisławiu Śląskim ve spolupráci s  Zespołem Szkół nr 1 w Wodzisławiu Śląskim a  Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach vyhlásili letos v březnu 2. kolo mezinárodní soutěže LinquaART.eu „Kadrem malowane. W lustrze wyobraźni – jeden dzień z życia szkoły” Zadání znělo: vytvořit tříminutový film ...

Informace zde

Podílíme se na přípravě budoucích učitelů

Od února 2018 se naše škola zapojila do realizace projektu „Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity“, registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity s důrazem na posílení kvality praxí na ...

Informace zde

Co nového přinese nový školní rok? JUMPING!

Ano! Už od září budou mít možnost studenti gymnázia navštěvovat sportovně-taneční kroužek, který bude plný hudby, křiku, skákání a endorfinů. Nejde o nic jiného než o dnes tak oblíbený jumping, nebo-li trampolínky. A abychom se na září fyzicky i psychicky připravili, skákali jsme už dnes. A jak to studentkám, ale ...

Informace zde

Den dětí ve školce

Na Den dětí – 1. června 2018 – navštívila naše třída tercie MŠ Severní a připravila pro děti zajímavý program, jehož tématem byla zvířata kolem nás, z čehož vyplývaly jak soutěže, tak také naše převleky. Na začátku jsme dětičkám zazpívali několik písniček a pak jsme si je rozdělili do skupin, ...

Informace zde

Informativní schůzka

 Ředitelství Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín, p. o. vás zve na úvodní informativní schůzku s rodiči přijatých žáků: do 1. ročníku čtyřletého studia, která se uskuteční v úterý 19. června 2018 v 16:00 hodin, do 1. ročníku šestiletého studia, která se uskuteční v úterý 19. června 2018 v 17:00 hodin v budově školy. Prosíme vás ...

Informace zde

Planetárium

Astrofyzika – název tematického celku, který jsme s třídou sekundou právě probrali, a tak jsme se ve středu 30. května vydali do ostravského planetária. To se samozřejmě nachází stranou městského ruchu (a světelného znečištění), a protože nám vyšlo počasí, měli jsme jako bonus k exkurzi i krásnou vycházku po lese. Prvním ...

Informace zde
loading