Prosinec 2017

Knihovna v novém

V pátek 24. listopadu 2017 proběhlo slavnostní otevření nové knihovny hlučínského gymnázia. Tímto dnem bylo dovršeno celoroční snažení vyučujících českého jazyka vytvořit moderní prostor, jenž bude sloužit studentům nejen k půjčování a četbě knih, ale také jako netradiční učebna a studovna. Vrcholným okamžikem programu, který zahrnoval hudební vystoupení studentů a ...

Informace zde

Best In Deutsch

Studenti naší školy se zapojili do internetové soutěže Best In Deutsch. Z 220 středních škol jsme obsadili 60. místo a ze 3003 studentů se Marek Klásek ze 4. A umístil na 12. a Ivana Holleschová ze VI. na 192. místě! Blahopřejeme všem úspěšným řešitelům! Ing. Alena Janošová

Informace zde

Vánoční turnaj v odbíjené

Ve dnech 18. a 19. prosince již tradičně proběhl na našem gymnáziu vánoční turnaj v odbíjené. Po poměrně vyrovnaných zápasech vyhrála třída 4. A , druhá skončila sexta a na třetím místě se umístila třída kvinta. Blahopřejeme! Konečné výsledky: 1. 4. A 2. VI. 3. V. 4. 2. A 5. ...

Informace zde

Volné dny

Vyhlašuji z důvodů stavebních prací ve škole na dny 21. a 22. 12. 2017 volné dny. PhDr. Charlotta Grenarová, ředitelka školy

Informace zde

LoMaS 2017

Opět na Mikuláše soutěžily pětičlenné týmy jednotlivých tříd v matematicko-logické soutěži LoMaS. Zápolení v jednotlivých disciplínách (kvíz, sudoku, dáma, ubongo, blokus 3D, piškvorky, pexeso) bylo vyrovnané a družstva na prvních čtyřech místech dělily pouze dva body v celkovém hodnocení. Zvítězil tým z kvarty ve složení Maxmilián Kuča, Eliška Olbrechtová, Linda ...

Informace zde

Věda na přání

Studenti cvičení z biologie a studenti chemického a biologického semináře se zúčastnili odborných přednášek projektu Věda na přání. Vysokoškolští pedagogové Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně studentům přivezli tři zajímavá témata: “Geneticky modifikované organismy” – pro některé představují moderní šlechtitelskou metodu, pro jiné hrozbu a hru člověka na Stvořitele. “Přizpůsobit se ...

Informace zde

Mikuláš káral, chválil a obdarovával

V úterý 5.12. se již tradičně studenti tercie vypravili do MŠ Severní. Děti navštívil Mikuláš, čerti a andělé. Mikuláš měl svou knihu hříchů a pochval, malým rošťákům promlouval do duše, andělé jako jeho věrní pomocníci obdarovávali děti balíčky a čerti si naštěstí nikoho nemuseli odnést do pekla.  Velký dík patří ...

Informace zde

Vánoční Vídeň

Jak příjemněji zakončit týden než školní exkurzí do vánoční Vídně? Studenti gymnázia spolu s pedagogickým doprovodem zavítali do hlavního města Rakouska – Vídně v pátek 8. 12. Vedle návštěvy vánočních trhů, které jsou doménou zvláště ve vánočním čase, měli studenti možnost navštívit barokní zámek Schönbrunn, známý také jako domov císařovny ...

Informace zde

Bobřík Informatiky 2017

Soutěž Bobřík informatiky absolvují naši žáci už od jejího vzniku a také letos se ve dnech 13.-15. listopadu zúčastnili jejího 10. ročníku. Podařilo se zapojit všechny třídy (266 žáků). Úspěšným řešitelem se stali ti, kteří z 240 možných bodů získali alespoň 150. V nejmladší kategorii Kadet to bylo 42 žáků, ...

Informace zde
loading