Květen 2017

Komm Bücherwurm!

V pátek 26. 5. 2017 proběhla v prostorách naší školy soutěž v četbě německého textu “Komm Bücherwurm!” Akci pořádalo Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska a zúčastnili se jí vedle studentů naší školy také žáci SOŠ z Opavy a Klimkovic a žáci ZŠ z Hlučína, Hati a Kravař. Účastníci si dle své ...

Informace zde

Uběhli jsme půlmaraton!

V sobotu 27. 5. 2017 se konal Hlučínský půlmaraton. No a co bychom to byli za primu, abychom se ho nezúčastnili, že? Kolem 6:30 ráno nám zazvonily budíky a vyhecovaní jsme ochotně vstali. Oblékli jsme si naše jedinečná trička s logem školy a vyrazili na štěrkovnu. Po obdržení startovního čísla ...

Informace zde

Exkurze v Biocelu

Ve čtvrtek 11. května se vybraní studenti kvinty a 3. A zúčastnili exkurze do společnosti Biocel v Paskově, která se zabývá především výrobou viskózové buničiny, ze které se později vyrábí grafický papír a obalové materiály. Dozvěděli jsme se, jak probíhá proces výroby, včetně chemických procesů, které zde probíhají, a také ...

Informace zde

Už jste byli v OSN? My ano!

Nejprve pro neznalé zkratek – OSN je Organizace spojených národů. Je to mezinárodní organizace sdružující k dnešnímu dni 193 států a jejím hlavním posláním je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. Nám nejbližší sídlo se nachází v rakouské metropoli Vídni a tam také směřovala naše exkurze. Bylo páteční brzké ráno ...

Informace zde

Prima navštívila radnici

Ve čtvrtek 4. května 2017 jsme se vydali na prohlídku Městského úřadu v Hlučíně. Po příchodu na radnici se nás ujala paní Jarmila Harazinová, která nás provázela od obřadní síně až po půdu. Díky paní Harazinové jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí o historii města a lidech, kteří zde žili, ...

Informace zde

Exkurze – robotika

V pátek dne 5. 5. 2017 měli žáci 1.A a tercie možnost zaposlouchat se do zajímavé přednášky o dronech a následně si je vyzkoušet v praxi. Veškerý program probíhal na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Program pro nás připravili přímo vyučující fakulty, kteří se tímto postarali o příjemné dopoledne. ...

Informace zde

Grandfinále v Prezentiádě

Před nedávnou dobou jsme se společně s dalšími týmy naší školy zúčastnili Prezentiády. V nominačním kole jsme všichni uspěli, a tak před námi bylo kolo krajské. V kategorii středních škol se naše týmy umístily na 4. místě (Daniel Klásek, Karolína Musialová a Nikola Stanková, všichni z 1. A) a 8. ...

Informace zde

Naši úspěšní řešitelé fyzikální olympiády

KRAJSKÉ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY Ve středu 19. dubna 2017 proběhlo ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě krajské kolo 58. ročníku fyzikální olympiády v kategoriích B, C a D. Naše gymnázium v soutěži reprezentovali Jan Papesch a Tomáš Raunig z kvarty v kategorii C a Jiří Plaček ...

Informace zde

Emisaři na VUT Brno

Dne 26. 4. 2017 jsme my, emisaři z hlučínského, opavského, ostravského a havířovského gymnázia jeli navštívit VUT Brno. Tam nás čekalo představení této vysoké školy, a pak přišla ta zajímavější část výletu… V menších skupinkách jsme se vydali do laboratoří, kde nás čekala ukázka 3D tisku, viděli jsme mechanický model ...

Informace zde

“Malí emisaři” na gymnáziu

Dne 4. 5. 2017 nás na naší škole navštívili ,,malí emisaři“ z Ludgeřovic a z hlučínských základních škol. Vzdělávali se v oboru práva, kdy se dozvěděli, co uniká z kouřícího komína, zjistili, jak se mohou bránit při obtěžujícímu a nadměrnému zápachu topení souseda. V laboratořích se podívali na chemii a ...

Informace zde
loading