Květen 2021

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči, zveřejňujeme výsledky letošního přijímacího řízení.  V pozvánce jste obdrželi kód, podle kterého si vyhledáte své umístění/umístění svého dítěte.   Blahopřejeme všem přijatým uchazečům! I nepřijatí uchazeči však mají šanci – mohou podat do 3 dnů od doručení Rozhodnutí odvolání. Vzor odvolání najdete níže. Čtyřleté studium: – Přijatí uchazeči ...

Informace zde

Aktuální informace pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci, zde najdete nejnovější informace z MŠMT.  Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách ▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací, ▪ homogenita tříd a skupin není povinná, ▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování (1 x týdně), nošení ...

Informace zde

Literatura nespí ani v době covidové

Literatura nespí ani v době covidové. Důkazem je básnická sbírka plná dětské radosti, ale i dospěláckého pragmatismu, kterou bychom mohli shrnout slovy jejího autora asi takto:   „A o tom vám lidi říkám celou dobu právě, že málokdo pozná vše, co se děje ve smějící se hlavě!“   Byla by škoda, kdyby ...

Informace zde

Informace pro uchazeče

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření – Přijímací zkoušky Dodatek  (MSMT-4337/2021/8), v němž se uvádí: Uchazeč, který měl konat jednotné přijímací zkoušky na jedné škole podle výroku VIII. a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, ...

Informace zde

Aktuální informace pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci, zde najdete nejnovější informace z MŠMT.  “Na středních školách a konzervatořích se umožňuje osobní přítomnost žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a ...

Informace zde
loading