Červen 2019

„Vidíme vás jinak“, vernisáž prací studentů gymnázia

Studenti gymnázia pod vedením MgA. Ondřeje Tkačíka vytvořili velkoformátová výtvarná díla, a to na základě fotografií členů spolku Sousedé 55+. Výsledek mezigenerační spolupráce můžete shlédnout pod názvem Vernisáž výstavy na gymnáziu Hlucinsko.TV na  https://www.youtube.com/watch?v=W-2zqUBziC0 Mgr. Ondřej Tkačík

Informace zde

Projekt KA101, Erasmus+, schválen!

Studenti gymnázia pobyty v zahraničí absolvují formou poznávacích exkurzí nebo sportovních kurzů každoročně, jejich pedagogy však čekají poprvé zahraniční aktivity formou jazykových studijních pobytů. V příštím školním roce bude na gymnáziu poprvé realizován projekt Erasmus+, do vybraných evropských zemí vyjede šest pedagogů. Tento projekt bude realizován za finanční podpory Evropské unie. ...

Informace zde

Gymnázium a zahraničí

Odpoledne 3. června jsme vyjeli dvoupatrovým autobusem směr Amsterdam. Procházka historickým centrem města a projížďka lodí amsterodamskými kanály byla super. Stále jsme se museli vyhýbat všudypřítomným cyklistům, kterých bylo více než chodců. Z amsterdamského přístavu jsme vyrazili trajektem vstříc Newcastlu. Loď jsme prozkoumali důkladně, navštívili jsme obchody, kavárnu i taneční ...

Informace zde

Jak se změnilo pojetí lásky? Od Platóna po 21. století.

V pondělí 10. 6. 2019 na gymnázium zavítali Dr. phil. Lenka Naldoniová a ThLic. Šiler, Dr., pedagogové Ostravské univerzity, konkrétně z Katedry filozofie, a připravili si pro naše studenty přednášku na téma Láska v digitálním věku. Mimo jiného se zabývali tím, jak se změnilo pojetí lásky, co vlastně láska pro ...

Informace zde

Exkurze do nemocnice

Dne 29. 5. 2019 se studenti kvarty zúčastnili exkurze do Vítkovické nemocnice. Po srazu, který byl v 9 hodin před hlavní bránou, si nás pracovníci nemocnice pod vedením MUDr. Tomáše Málka rozdělili do dvou skupin a postupně jsme prozkoumávali různá oddělení nemocnice. Vyslechli jsme zajímavou přednášku MUDr. Vojtěcha Jarkuliše, absolventa ...

Informace zde

Informativní schůzka pro rodiče budoucích studentů

Ředitelství Gymnázia Josefa Kainara zve na úvodní informativní schůzku rodičů přijatých budoucích žáků v úterý 11. června 2019, která se uskuteční v budově školy. Pro rodiče budoucích studentů 1. ročníku čtyřletého studia bude schůzka v 17 hodin. Bližší informace co s sebou si vzít jsou zde. Přihláška ISIC.  Dotazník.   Pro rodiče budoucích ...

Informace zde

Ocenění našich házenkářek

Každoročně město Hlučín vyhodnocuje nejlepší reprezentanty města Hlučína. Je potěšitelné, že v letošním roce bylo v oblasti sportu vybráno i družstvo dívek z našeho gymnázia – dívky se umístily na 3. místě v této kategorii. Bylo jim předáno ocenění za 2. místo v republikovém finále sportovní ligy škol v házené ...

Informace zde
loading