Duben 2023

Krajské kolo Astronomické olympiády

Do krajského kola Astronomické olympiády postoupilo 11 studentů našeho gymnázia. Nejlepších výsledků dosáhli studenti Adéla Cahelová z primy, která se umístila na 9-10. místě a Filip Herder z 3. A, který se umístil na 10. místě. Umístění dalších úspěšných řešitelů najdete v příloze. Blahopřejeme! Mgr. Jana Schneiderová Příloha

Informace zde

Jarní setkání s polskými pedagogy

Dne 24. března jsme přivítali na našem gymnáziu dvacetičlennou skupinku učitelů z nejrůznějších částí Polska. Navštívili hodiny jazyků (angličtiny, němčiny a ruštiny), poté následovaly besedy u kulatého stolu a metodické rozbory zhlédnutých hodin. V rámci prohlídky města jsme navštívili také městskou knihovnu, kde naši hosté obdivovali kreativitu ve výzdobě a ...

Informace zde

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany

Ve čtvrtek 13. 4. se 53 studentů ze tříd 1. A, tercie, kvarty a sexty zúčastnilo celodenní exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Cestou autobusem jsme si připomněli významná místa, kterými jsme projížděli, z hlediska geografického i historického a v souvislosti s dějinnými událostmi také osobnosti českých i světových dějin, např. ...

Informace zde

Také jsme se zapojili

V pátek 14. dubna se žáci primy a sekundy Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně v rámci Dne Země připojili k celostátní akci Ukliďme Česko. Žáci si od učitelů vyzvedli pytle, rukavice a vyrazili sbírat odpadky k hlučínskému nádraží. Během přibližně hodinového sběru nasbíralo cca 50 žáků téměř třicet pytlů odpadu. ...

Informace zde
loading