Duben 2023

Výsledky přijímacího řízení – šestileté studium

Šestileté studium – Přijatí uchazeči – Nepřijatí uchazeči V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek prosím odevzdejte ...

Informace zde

Výsledky přijímacího řízení – čtyřleté studium

Čtyřleté studium: – Přijatí uchazeči – Nepřijatí uchazeči V případě přijetí je nutné do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí zaslat/odevzdat osobně ředitelce SŠ zápisový lístek. Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, zaniká platnost rozhodnutí o přijetí a místo je možné obsadit jiným uchazečem. Zápisový lístek prosím odevzdejte co nejdříve, můžete každý pracovní den ...

Informace zde

Krajské kolo Astronomické olympiády

Do krajského kola Astronomické olympiády postoupilo 11 studentů našeho gymnázia. Nejlepších výsledků dosáhli studenti Adéla Cahelová z primy, která se umístila na 9-10. místě a Filip Herder z 3. A, který se umístil na 10. místě. Umístění dalších úspěšných řešitelů najdete v příloze. Blahopřejeme! Mgr. Jana Schneiderová Příloha

Informace zde

Jarní setkání s polskými pedagogy

Dne 24. března jsme přivítali na našem gymnáziu dvacetičlennou skupinku učitelů z nejrůznějších částí Polska. Navštívili hodiny jazyků (angličtiny, němčiny a ruštiny), poté následovaly besedy u kulatého stolu a metodické rozbory zhlédnutých hodin. V rámci prohlídky města jsme navštívili také městskou knihovnu, kde naši hosté obdivovali kreativitu ve výzdobě a ...

Informace zde

Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany

Ve čtvrtek 13. 4. se 53 studentů ze tříd 1. A, tercie, kvarty a sexty zúčastnilo celodenní exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. Cestou autobusem jsme si připomněli významná místa, kterými jsme projížděli, z hlediska geografického i historického a v souvislosti s dějinnými událostmi také osobnosti českých i světových dějin, např. ...

Informace zde

Také jsme se zapojili

V pátek 14. dubna se žáci primy a sekundy Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně v rámci Dne Země připojili k celostátní akci Ukliďme Česko. Žáci si od učitelů vyzvedli pytle, rukavice a vyrazili sbírat odpadky k hlučínskému nádraží. Během přibližně hodinového sběru nasbíralo cca 50 žáků téměř třicet pytlů odpadu. ...

Informace zde
loading