Aktuality - akce školy

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení maturitní zkoušky

Maturitní zkouška (MZ) Didaktické testy MZ proběhnou 1. a 2. června, Matematika+ se na spádových školách bude konat 3. června. Konkrétní časy konaní zkoušek jsou stanoveny v jednotném časovém schématu, které v pondělí vydalo MŠMT: Zkušební schéma a kritéria hodnocení Didaktické testy bude vyhodnocovat CZVV a výsledky budou známy 8. června. V souladu s ...

Informace zde

Aktuální informace pro uchazeče a maturanty

MŠMT zveřejnilo termíny maturitních zkoušek – proběhnou v aktuálním školním roce 2019/2020 v následujícím sledu: Didaktický test (předměty matematika, francouzský či anglický jazyk) – 1. června Didaktický test (předměty český jazyk a literatura, německý, španělský či ruský jazyk) – 2. června Didaktický test (předmět Matematika+) – 3. června Písemná část ...

Informace zde

Informace k organizaci výuky

Vážení rodiče,  milí studenti, vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní zkoušky. Docházka není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu ...

Informace zde

Pravidla hodnocení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 27. dubna 2020 vydalo vyhlášku o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, kterou stanovilo jednotná pravidla pro hodnocení žáků. Ředitelka Gymnázia Josefa Kainara, Hlučín, p. o. stanovila, že hodnocení na konci roku se bude řídit vyhláškou č. 211/2020 Sb., o ...

Informace zde

První meta dobyta !!!

Současná situace není v mnohých ohledech jednoduchá. Naprostá většina událostí a akcí byla zrušena nebo přesunuta a to se týká i školních soutěží. Je zde však jedna výjimka jménem “Prezentiáda”. Jedná se o soutěž v dovednostech prezentování. Naše škola v ní má několikaletou tradici spojenou s postupy do celostátních kol. ...

Informace zde

Informace pro uchazeče o studium

Vážení rodiče, milí uchazeči, dovolte mi Vás informovat, že vyšel zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Zde uvádím nejpodstatnější informace z výše uvedeného zákona: Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání proběhne nejdříve ...

Informace zde

Aktuální informace

Vážení rodiče, vážení pedagogové, milí žáci, jistě jste všichni pozorně sledovali dnešní dopolední vystoupení ministra školství Plagy. Už víme, že do školy se bohužel hned tak nevrátíme. Kdy přesně to bude, záleží i na nás, na našem zodpovědném chování. Izolace není pro nikoho z nás příjemná, každý se s ní vyrovnáváme ...

Informace zde

Informace pro žáky a rodiče

Vážení rodiče, již více než týden trvají mimořádná opatření, kterými se na dobu neurčitou zakazuje přítomnost žáků ve škole. Nevíme, jak dlouho budou opatření ministerstva trvat, proto budeme s žáky stále kontinuálně pracovat, aby byli schopni se učit a zlepšovat a aby je pedagogové mohli hodnotit. Zajišťujeme výuku alternativními formami – ...

Informace zde

Vzdělávání žáků

Vážení rodiče, milí žáci, na základě mimořádného opatření vlády České republiky bylo uzavřeno i naše gymnázium pro všechny žáky. S ohledem na nutnost dalšího vzdělávání budou studentům průběžně zasílány podklady pro studium. Žáci budou komunikovat s jednotlivými učiteli prostřednictvím aplikace EduPage nebo jiných komunikačních kanálů. Apeluji na žáky, aby se ...

Informace zde

Mimořádné opatření v souvislosti s prevencí šíření koronaviru

Vážení rodiče, milí studenti, z rozhodnutí vlády ČR se v rámci mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních od středy 11. 3. ...

Informace zde
loading