Aktuality - akce školy

Maturanti na tradičním výletě

I letos jsme se vydali se studenty maturitních ročníků na tradiční kulturně historickou exkurzi do Prahy. Pravda, tato exkurze byla poznamenána současnou ne zrovna optimální situací. Všichni zúčastnění se museli podřídit zpřísněným hygienickým podmínkám. Praha nás přivítala vlídným počasím a poloprázdnými ulicemi. Pro studenty byl připraven různorodý program: prohlídka židovského ...

Informace zde

Oslavy 100. výročí založení školy

Vážení rodiče, vážení absolventi, milí žáci, tento víkend budeme slavit 100. výročí vzniku naší školy. Věříme, že přes zhoršující se situaci v souvislosti s koronavirem se nám oslavy vydaří! Upozorňujeme všechny návštěvníky, že vstup do budovy školy bude umožněn pouze v roušce. Počet osob budeme muset korigovat vzhledem k tomu, ...

Informace zde

Výsledky voleb do školské rady

Zápis o volbě do školské rady Zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti Volby proběhly 8. 9. 2020 (7:30-18:00) Počet oprávněných voličů: 290 Počet odevzdaných volebních lístků: 89 (30,7 %)  Počet platných volebních lístků: 89 Výsledky voleb Pořadí    Kandidát     Počet hlasů Ing. Petr Wanderburg 63 Bc. Monika Konetzná 29 ...

Informace zde

Zahájení školního roku

Milí žáci, školní rok 2020/2021 zahájíme 1. září v 7:55 hodin. V prostorech školy nemusíte nosit roušky, nepotřebujete ani potvrzení o bezinfekčnosti.  Přesto vás vyzývám k dodržování hygienických pravidel, se kterými vás seznámí třídní učitelé v úvodní hodině. Těšíme se na vás, věřím, že školní rok proběhne bez problémů a ...

Informace zde

Volby do školské rady – pedagogové

Vážení pedagogové, dne 8. 9. 2020 v době od 7:30 do 18:00 proběhnou v budově školy volby do školské rady. Listina kandidátů z řad pedagogů pro volby do školské rady: Ing. Alena Janošová Mgr. Martin Rostek Mgr. Romana Olšáková Mgr. Petr Klein Mgr. Jakub Vitásek MgA. Ondřej Tkačík V Hlučíně ...

Informace zde

Volby do školské rady

Vážení oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci), dne 8. 9. 2020 v době od 7:30 do 18:00 proběhnou volby do školské rady. Listina kandidátů pro volby do školské rady: Bc. Monika Konetzná Mgr. Radmila Löwová Mgr. Pavla Mrůzková, Ph.D. Ing. Petr Wanderburg V Hlučíně 21. 8. 2020 ...

Informace zde

Šest statečných stříbrných a zlatých „dofáků“

V polovině července jsme podnikli čtyřdenní dobrodružnou expedici v rámci osobnostně rozvojového a vzdělávacího programu DofE. Náš šestičlenný tým se skládal z účastníků stříbrné a zlaté úrovně. Všechny čtyři dny jsme strávili v okolí Slezské Harty – stany jsme si postavili v Leskovci nad Moravicí, odkud jsme denně vyráželi plnit ...

Informace zde

Na vodě i pod vodou

Letošní expedice bronzového a stříbrného DofE týmu byla opravdu tím, na co se jen tak nezapomíná. Tento rok studenti vyrazili za poznáním Litovelského Pomoraví a aby byl zážitek ještě silnější, využili k tomu kánoe. První den přespali ve vodáckém tábořišti Litovel, odkud se druhý den plavili do Hynkova a ten ...

Informace zde
loading