Aktuality - akce školy

Náboj Junior

Dne 25. listopadu proběhla na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior, které se zúčastnila dvě družstva žáků z naší školy. V oblastní soutěži se žáci sekundy (Omar Pudich,  Jiří Nevřala, Valerie Haburová, Anna Viktorie Hanske) umístili na 9. místě a žáci primy (Václav Klučka, Adéla Cahelová, ...

Informace zde

4. ročník recitační soutěže

V pátek 2. 12. 2022 se na našem gymnáziu konal již 4. ročník recitační soutěže. Byli pozváni žáci okolních základních škol a soutěže se zúčastnili i studenti našeho gymnázia. V porotě zasedly naše bývalé pedagožky Anna Veselá a Libuše Marková a taky pan Jiří Neminář z místního muzea. Pro všechny ...

Informace zde

Spolupráce naší školy s YFU

Youth For Understanding (YFU) je mezinárodní organizace, která nabízí studentům středních škol možnost vyjet na půl roku nebo na rok do zahraničí na výměnný pobyt. Programy YFU ovšem nejsou pro každého. Jsou pro ty, kteří se snaží jít neprošlapanou cestou, jsou otevřeni objevování a uvědomují si, že život se dá ...

Informace zde

Zajímavá přednáška

Dne 16. listopadu 2022 se pro žáky primy a sekundy konala online přednáška na téma problematiky viru HIV a souvisejícího onemocnění AIDS. Přednášející Martin Voříšek z České společnosti AIDS pomoci ve spolupráci s pedagogy gymnázia Mgr. Karolínou Farmačkovou a Mgr. Petrem Kleinem seznámili žáky s historií tohoto onemocnění, možnostech přenosu, ...

Informace zde

Pythagoriáda na nižším gymnáziu

V tradičním říjnovém termínu proběhlo v primě a sekundě školní kolo matematické soutěže pojmenované po jednom z nejslavnějších řeckých matematiků – Pythagoriáda. V soutěži zapojilo svůj důvtip, logiku a početní dovednosti celkem 58 žáků. Do okresního kola dle bodového kritéria postoupili z 14 úspěšných řešitelů za primu – Pochopienová Julie, ...

Informace zde

Recitační soutěž

  Již tento pátek se na našem gymnáziu bude konat 4. ročník recitační soutěže. Tentokrát nám dopoledne zpříjemní verše slezské literatury.  Do poroty usednou významné osobnosti spojené se školou i Hlučínskem a program doplní krátká hudební vystoupení.   Všem recitátorům a dalším vystupujícím držíme palce.   

Informace zde

Memoriál Štěpána Kaluse

Dne 23. 11. 2022 se ve sportovní hale v Hlučíně uskutečnil 1. ročník Memoriálu Štěpánu Kaluse – volejbalový turnaj středních škol. Turnaje se zúčastnilo celkem osm týmů – chlapeckých i dívčích. Domácí dívčí tým ovládl svou skupinu a umístil se na prvním místě. U chlapců musel ve velice vyrovnaném finále ...

Informace zde

Výsledky doplňovací volby do školské rady

Zákonní zástupci nezletilých studentů a zletilí studenti Termín konání voleb: 22. 11. 2022 Počet oprávněných voličů: 298 Počet odevzdaných volebních lístků: 63 (21,1 %) Počet platných volebních lístků: 63 Pořadí Kandidát počet hlasů 1. Michaela Středulová 25 2. Viktor Sokolovský 20 3. Jan Michálek 15 4. Lukáš Skácel 3 Do ...

Informace zde

Crazy day

V pátek 18. 11. 2022 se na naší škole konal po dvouroční pauze oblíbený Crazy den. Centrum všeho dění – tělocvična – bylo vyzdobeno v duchu retro, které bylo letošním tématem celé akce. Na programu dne byly scénky všech tříd prokládané soutěžemi všeho druhu. Porotě tvořené z pedagogů i dalších ...

Informace zde
loading